တစ်ပတ်အတွင်းသင့်ကံကြမ္မာ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ သုံးပါးလုံးချိန်ဆနိုင်အောင် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းများ မင်းသိင်္ခ ပေ့ချ်မှာ “အခမဲ့” ဖတ်ရှုပါ။