(၂၁) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ထီဖွင့်ပွဲ. ထီပေါက်စဉ်

သိန်း ၁၅၀၀၀. ဌ ၁၁၁၉၃၇. မိုးယံ —– သိန်း ၁၀၀၀၀. ယ ၅၃၉၃၅၄. သိန်း ၅၀၀၀. ဝ ၃၇၅၆၀၁. သိန်း ၅၀၀၀. ကဂ ၉၀၄၉၇၀. သိန်း ၂၀၀၀. ဓ ၆၇၄၆၈၉. မိုးယံ သိန်း ၂၀၀၀. ဂ ၃၉၃၂၀၃. သိန်း ၂၀၀၀. အ ၁၀၁၄၃၆. သိန်း ၁၀၀၀. အ ၁၃၀၈၂၁ သိန်း ၁၀၀၀. ကခ ၅၂၂၁၅၂. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀. ဒ ၇၁၅၀၆၆. မိုးယံ သိန်း ၁၀၀၀. သ ၇၅၈၅၂၂. —– ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ ဇ ၅၃၄၉၆ […]